Huisregels

Huisregels

Hieronder staan enkele huisregels die zijn opgesteld om het masseren voor de cliënt en de masseur prettig te laten verlopen.

1   Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

2   In verband met de hygiëne worden de badlakens en handdoeken die eigendom zijn van JuWell Massages na elke behandeling gereinigd.

3   JuWell Massages geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. JuWell Massages behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken.

4   Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.

5   Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.

6   Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

7   Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

8   JuWell Massages behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

9   Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.

10   Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin JuWell Massages werkzaam is.

11   Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving. De eerste behandeling dient altijd contant te worden voldaan.

12   Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend. Het is toegestaan ook in het weekend telefonisch te annuleren.

Juwell Massages, JuWell, massage, huisregels